Frij mar Frysk!

mei in echte Fryske kondoom

 

Frij mar Frysk! It kin! Yn gearwurking mei GGD Fryslân komme wy fan Praat mar Frysk mei in echte Fryske kondoom, want op syn Frysk is feilich! Wolst mear tips om feilich in frijpartij troch te kommen? Tsjek it filmke!

De kondooms wurde troch de GGD  fryslân útdield op spesjale foarljochtingsbyienkomsten. Se binne dus net te keap....

 

Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Lês hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Taalpraatsje Omrop 27 augustus
Praat mar Frysk op de radio
Op tongersdei 27 augustus hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân diskear mei Wim Brons fan Muzyk yn Bedriuw! Hjoed oer it wurd fan 'e wike 'toarnbeisykje' de betsjutting en wat it wurd fan 'e wike op social media losmakke hat!
27 aug 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
It Fryske wurd foar 'smoothie'!
Besjoch hjir alle ynstjoerings!
De Zuivelhoeve yn Snits en @FryskeTrucker fregen ús op Twitter oft der net in better wurd wie foar in 'smoothie'; dat wy fregen it de oare folgers op Twitter en ús freonen op Facebook. Dit is wat der foarby kaam!
25 aug 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk op Instagram!
Folgesto ús al?
Wy hawwe wer wat nijs! Praat mar Frysk sit no ek op Instagram! Allegear foto's fan achter de skermen en op lokaasje! Sa hast Praat mar Frysk noch noait sjoen! Folgesto ús al?
20 aug 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 20 augustus
Praat mar Frysk op de radio!
Op tongersdei 20 augustus hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Fryslân mei Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer ús Instragam- en LinkedIn-akkount!
20 aug 2015 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer ús dyn links, nijs, geruchten, foto’s, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant út! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wêze dat dyn bestelling net altyd útfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube