Nije website Spultsjes.nl online

Allerhande spultsjes foar jong en ld

 

Hldsto fan spultsjes? Sjoch dan gau op http://www.spultsjes.nl/. Dr fynst allerhande leuke spultsjes, lykas Galchje, 5-letterpret, bemeunsterd en winterwille.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Fette sjurts!
BaasHimd.nl fansels!
Wurdtsto ek gek fan dy ferfelend saaie t-himden? Wy hawwe de oplossing! Do bist ta oan in BaasHimd! De leukste, gekste en de meast orizjinele Fryske sjurts dy'tst dy mar betinke kinst!
01 jun 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
'Fiif bier en ien wite wyn' wint!
Fryske Kroechkwis Reduzum grut feest
It wie grut feest yn kafee De Welp yn Reduzum frne freed tidens de Fryske Kroechkwis fan Praat mar Frysk! Hast 100 man sammelen har yn de boppeseal fan De Welp foar de leukste kwis fan Frysln.
26 mei 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
GameFrysk! In nije spultsjes-app!
Foar iPad en Androd-tablets
In nije Fryske spultsjes-app! De Afk lansearre juster tegearre mei Grendelgames in gloednije app foar tablet. GameFrysk, mei 6 games! Frysk leare hat noch noait sa leuk west!
20 mei 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Praat mar Frysk yn bedriuw by Vivita!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op 'e kofje by Henny Hiemstra fan Vivita. Vivita is in praktyk foar psychososjale terapy yn Berltsum. Neffens Henny is it foar har klinten belangryk dat se harren yn har memmetaal terje kinne. Moai dat dat by Vivita kin! Tsjek de fideo!
16 mei 2014 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Volgende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube