Nije website Spultsjes.nl online

Allerhande spultsjes foar jong en ld

 

Hldsto fan spultsjes? Sjoch dan gau op http://www.spultsjes.nl/. Dr fynst allerhande leuke spultsjes, lykas Galchje, 5-letterpret, bemeunsterd en winterwille.


Deel dit artikel op: Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter

Dit artikel trochstjoere

 
Dyn gegevens:
Dyn namme
Dyn e-mailadres
 
Trochstjoere nei:
Namme
E-mailadres
 
Wy fan Praat mar
Frysk meitsje in
soad mei. Ls hjir wat wy allegear betinke en belibje mei Doutzen, Pieter, Wout en mei jimme...


Alwer in Fryske Kroechkwis!
Diskear yn Alde Leie
Ja! Wy organisearje wer in Fryske Kroechkwis! Diskear op freed 1 april om 19.30 oere gean wy los yn kafee 'De Drie Gemeenten' yn Alde Leie! Dochst mei?
02 maa 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 25 febrewaris
Praat mar Frysk op de radio!
Op tongersdei 25 febrewaris hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei s freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer BBC America en it Frysk op it MBU!
29 feb 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 18 febrewaris
Praat mar Frysk op de radio!
Op tongersdei 18 febrewaris hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei s freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer s besite oan Wales en fansels de Fryske Google Translate!
24 feb 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
Taalpraatsje Omrop 11 febrewaris
Praat mar Frysk op 'e radio
Op tongersdei 11 febrewaris hienen wy wer in taalpraatsje op Omrop Frysln mei s freon Arjen Overmaat fan Muzyk yn Bedriuw! Diskear oer de ttsjestikkers, in ndersyk oer de folchoarder fan letters yn in wurd n hoe klinkt it Frysk yn 2200?
11 feb 2016 | Reageer! | Trochstjoere Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Twitter
  ««  « Vorige  1  2  3  4  5  Folgjende »  »»  
Tip de redaksje
Stjoer s dyn links, nijs, geruchten, fotos, filmkes,
muzyk en alle oare spam!

Bestel fergees de Praat Mar Frysk buttons, de posters, de lippen fan Doutzen, de boomerang kaarten en noch folle mear. We stjoere it fergees dyn kant t! Mar we ferwachtsje wol datsto in foto of in filmke makkest as tsjinprestaasje. Dy sette we dan wer op de site fansels!

Us foarried is net hiel grut, dus it kin wze dat dyn bestelling net altyd tfierd wurde kin.


Nei de Praat Mar Frysk winkel ta! >

Home |  Blog |  Stimmebank |  Praat mar mei |  PMF WebShop |  Bedriuwen |  Foto's |  Rinze |  Wat wurd it? |  Downloads |  Ambassadeurs
PmF Twitter |  PmF Facebook |  PmF op YouTube