Us freonen fan de Fryske Akademy hawwe drok dwaande west mei de nije staveringshifker foar Word, Outlook en oare Office-programma’s. It hat even duorre mar de staveringshifker kin fan hjoed ôf oan downloaden wurde foar Windows- en Apple-kompjûters!

– Klik hjir foar de staveringshifker foar Word op in Windows-kompjûter
– Klik hjir foar de staveringshifkers foar Outlook op in Windows-kompjûter