PMF websjop

Dyn Praat Mar Frysk spul hielendal fergees!

mizki1
mizki1miski2mizki3mizki5

Hizki Mizki lytse talegids

Gratis

Yn dit wurdboekje steane handige sintsjes en wurden foar ast immen tsjinkomst dy’t Baskysk, Iersk, Welsk, Skotsk, Kornysk of Galisysk praat.
Hartstikke handich dus! It gidske is makke yn it ramt fan it Tostaprojekt. Wy hawwe der al in hiel soad wille mei hân. No do noch!

Maximum quanity for this product is: 2

Winkelwein

Yn de etalaazje