Proeftrening gemeente Waadhoeke

Gemeentehûs Waadhoeke, Frjentsjer

Proeftrening Psychology fan dyn Taal by de gemeente Waadhoeke. De gemeente Waadhoeke is meartalich: Frysk, Biltsk, Frjentsjerters en Nederlânsk. Praat elk dêr syn eigen taal? Wêrom en wannear wol en wêrom en wannear net?

De proeftrening is in gelegenheid foar ús treners om ûnderfining op te dwaan mei it jaan fan de trening.


Trener of dielnimmer

Ynlogge of registrearje

Nijs

mear nijs »

Aginda

mear aginda »