Trening foar treners (dei 1)

Loft, Boksum

Op 24 septimber sil der wer in groep treners oan ‘e slach mei de workshop De psychology fan dyn Taal. In trening foar treners dus! It twadde part fan de trening sil in wike letter jûn wurde op freed 1 oktober.

Dizze treners sille aanst hooplik oan in grut ferskaat oan groepen ús trening jaan. De workshop sil plakfine yn Loft yn Boksum. Hast ek belangstelling om trener te wurden? Der binne noch in pear plakjes frij!  Nim kontakt mei ús op.


Trener of dielnimmer

Ynlogge of registrearje

Nijs

mear nijs »

Aginda

mear aginda »