Blogs

Wy fan Praat mar Frysk hawwe altyd wol wat te melden en dat kinst hjir lêze, sjen en hearre!

 • It is Fryske Freed! Praat mar Frysk by de...
  8 septimber 2023
 • Hjoed is it wer #FryskeFreed!
  9 juny 2023
 • Op 'e kofje by de bistedokter yn Grou!
  11 maaie 2023
 • Op 'e kofje yn Bûtenpost!
  13 april 2023
 • Op ’e kofje by Jacob Mannenmode!
  10 maart 2023
 • Serious gaming yn it Frysk by 8D-games!
  10 febrewaris 2023
 • Praat mar Frysk, ek mei nije Fryskpraters
  19 jannewaris 2023
 • Elke twadde freed is Fryske Freed!
  4 jannewaris 2023
 • Dokter, mei it ek yn it Frysk?
  9 desimber 2022