Se binne der! De ienige echte Praat mar Frysk mûlkapkes. Ideaal foar yn de bus, de trein, de boat nei Skylge en op oare plakken dêr’t frege wurdt om in mûlkapke. It Praat mar Frysk-mûlkapke is te keap yn de Afûk-websjop foar mar €2,50 it stik! Gau hinne, want der is mar in beheinde foarrie!

It Praat mar Frysk mûlkapke is in net-medysk mûlkapke dat net yn ‘e soarch brûkt wurde kin, mar wol op iepenbiere plakken. Mûlkapkes binne sûnt 1 juny 2020 ferplichte yn de bus, trein, tram, metro en op de boat nei de Waadeilannen foar reizgers fan 13 jier en âlder.