Klanteservice

Dyn Praat Mar Frysk spul hielendal fergees!

Levertiden

De bestellingen wurde yn prinsipe binnen 2 wike levere. De levertiid yn it bûtenlân is ôfhinklik fan it lân fan bestimming. De levertiid dy’t troch ús opjûn is, is in yndikaasje. PraatmarFrysk is net ferantwurdlik foar eventuele fertragings by de besoarging troch TNT post of oare besoargers.

Ruilje/weromstjoere

Mocht der wat mis wêze mei jo bestelling, dan kinne jo dat melde op: praatmarfrysk@gmail.com. Wy soargje derfoar dat jo sa gau mooglik antwurd krije en dat it probleem oplost wurdt. Jo kinne jo bestelling oant 7 dagen nei ûntfangst weromstjoere. De ferstjoerskosten binne foar jo eigen rekken. Fansels moatte de retoeren net skeind wêze en yn it gefal fan cd’s of dvd’s moat it segel net ferbrutsen wêze.

Algemiene betingsten

Levering bart ûnder tapassing fan de leveringsbetingsten fan it Reglemint foar it Hannelsferkear foar boeken yn Nederlân, deponearre by de griffy fan de arrondissemintsrjochtbank te Amsterdam op 5 july 1978, aktenûmer 148/1978.

Oare lytse letterkes

Privacy policy

Stichting Afûk, gevestigd aan Boterhoek 3, 8911 DH Leeuwarden, is verantwoordelijk voor deverwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Stichting Afûk

Boterhoek 3

8911 DH Leeuwarden

058-2343070

https://www.afuk.frl/

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Stichting Afûk met uw persoonsgegevens omgaat.Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ynfo@afuk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen doorcomputerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Afûk) tussen zit.

 

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Stichting Afûk op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Stichting Afûk bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider Mailchimp, hostingpartij en IT- beheerder).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

 

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit

Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Stichting Afûk geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Afûk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ynfo@afuk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ynfo@afuk.nl.

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 23 mei 2018.

 

Cookiestatement

Wij gebruiken cookies op de websites van Stichting Afûk. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

 

Hieronder vind u een lijst van cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit:

 

Functionele cookies

 

Analytische  cookies (Google Analytics):

 

Cookie: _gat

Doel: Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.

Opslagperiode: 1 minuut

 

Cookie: _gid

Doel: Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

Opslagperiode: 24 uur

 

Cookie: _ga

Doel: Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

Opslagperiode: 2 jaar

 

WordPress

 

Cookie: wordpress_test_cookie

Doel: Test of de website cookies heeft ingeschakeld.

Opslagperiode: Einde browser sessie

 

Cookie: wp-settings-2, wp-settings-time-2

Doel: Deze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn cruciaal voor de werking van de site.

Opslagperiode: Max. 1 jaar

Privacybelied

De Afûk respektearret de privacy fan alle brûkers fan de side en sil derfoar soargje dat jo persoanlike ynformaasje fertroulik behannele wurdt. Wy brûke jo persoanlike gegevens om de bestelling sa goed mooglik ferrinne te litten. Wy sille dy gegevens net sûnder jo tastimming brûke foar oare doelen of oan tredden trochjaan. De adressebestannen wurde allinne foar eigen gebrûk bewarre sadat jo by jo folgjende bestelling net alle gegevens opnij hoege yn te fieren. Op jo fersyk sil jo adres út ús bestân ferwidere wurde.

De Afûk-winkel yn Ljouwert

Yn de Fryske boek- en taalwinkel yn Ljouwert, op de Bûterhoeke nûmer 3 (by de Aldehou), fine jo in grut oanbod fan Fryske boeken, cd’s, kaarten, sûvenirs, ensfh. De winkel is iepen fan moandei oant en mei freed fan 9.30 oant 17.30 oere en op sneon fan 10.30 oere oant 17.00 oere. Jo kinne deun by ús winkel parkeare yn parkeargaraazje Oldehove.