Wy seinen it al, de nije Praat mar Frysk-app wurdt gauris oanfold mei nije mooglikheden. Mei de nijste update fan de Praat mar Frysk-app kinst no ek Frysk op ‘e dyk-foto’s diele en maile!

Benijd nei de app? Even teste? Ris sjen hoe’t it wurket? Of gewoan altyd in wurdboek by dy hawwe? Fuort even downloade dy app! Download ‘m hjir foar dyn iPhone en hjir foar dyn Androïd-tastel!