Taalhelp nedich?

Op Taalhelp.frl fynst alle fergeze digitale taalhelpmiddels foar elkenien dy’t flaterfrij Frysk skriuwe wol. Apps, games, wurdboeken en oare handige digitale taalhelpmiddels.‘Leaver in Droegehamster as in wiete poes?’

Feest yn Droegeham! Nei Terherne ferline jier, wie it no de beurt oan Droegeham! Op nei de Wâlden mei in part fan it Praat mar Frysk-team en fansels in kofferbak fol Fryske ferkearsbuorden! Benijd nei it resultaat? Tsjek de fideo! Hasto se al sjoen? Wa wit komme wy dit jier ek noch by jim yn ‘e buert!Praat mar Frysk by it Wetterskip

Hoe giet it Wetterskip om mei it Frysk op kantoar? En wêrom is in kursus Frysk foar harren meiwurkers sa handich? Tsjek it filmke! Praat mar Frysk, ek by it Wetterskip! Ek in bedriuwsfideo? Lit it ús witte en stjoer in mailtsje nei: praatmarfrysk@gmail.com!Feriene Naasjes roppe 2019 út ta jier fan de memmetalen

Gearwurking Afûk, UNESCO en Wikitongues Mei it each op it ferdwinen fan hieltyd mear lytse talen, hawwe de Feriene Naasjes 2019 útroppen ta The International Year of Indiginous Languages, it ynternasjonale jier fan de memmetalen (#IYIL2019). Hjoed, 28 jannewaris, fynt yn Parys de offisjele start plak fan de #IYIL2019 kampanje. It hiele jier troch sil […]Frysk Alle Dagen

Wisten jim dat 92% fan de Frysktaligen oanjout yn it Frysk te antwurdzjen as se in berjocht yn it Frysk krije? Dat is in hiel soad! Punt is: der binne mar in lyts oantal minsken dy’t yn it Frysk begjinne. Ast wolst dat mear minsken it Frysk brûke, dan sit der mar ien ding op: […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol t graach ha omdat minsken vaak nederloans prate. Dear ha ik wat mien nocht fon en hoop dat ze no Frysk praten gean.
Hisse / Warns op tongersdei 21 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlNohhh omdat 't geweldig moai guod is! En om sjen te litten, sawol privé as op 't wurk, dat Frysk mei! No sa, hawar, mar wêr oan'e slach 😉
Marten Klaas / Wikel op freed 22 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol graach by ús op it wurk elkenien Frysk leare prate. En dêrby hearre aardige Fryske teksten.
Bram / Heerenveen op moandei 25 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk hie de stickers sjon by mien freonen, en ik voen ze wol heel gaaf. Derom wol ik ze ek graag he!
Jan / Hichtum op snein 24 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik wol graag reclame meitsje far de fryske taal! om wat stikkers hjir en der op te plakken. ik fien t ek nog super moaie stikkers!
elbrich / bolsward op snein 24 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWe hebben een feestje en iedereen die is fan van praatmarfrysk.nl.
Frenky / Allingawier op snein 10 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin in grutske Frysk!
Sarah / Dokkum op snein 10 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar by ús yn de pleatslike kroech! :)
Hein / Sumar op snein 10 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk hou van friesland het is de mooiste plek op de aarde ik hou van de taal en daarom wil ik graag zn pakketje hebben om het te promoten
Dennis Jarno / kootstertille op moandei 25 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nldit wol elkenien dochs! op moaie fryske plakjes heart ek in moaie bijpassende fryske sticker fyn ik!
Demi / Woudsend op moandei 25 febrewaris

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje!
Wolst dyn freonen in tútsje stjoere? Dat kin ek mei de nije Praat mar Frysk-app! Fia mail of Facebook kinst omraak tútsjes stjoere!
Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!