‘Leaver in Droegehamster as in wiete poes?’

Feest yn Droegeham! Nei Terherne ferline jier, wie it no de beurt oan Droegeham! Op nei de Wâlden mei in part fan it Praat mar Frysk-team en fansels in kofferbak fol Fryske ferkearsbuorden! Benijd nei it resultaat? Tsjek de fideo! Hasto se al sjoen? Wa wit komme wy dit jier ek noch by jim yn ‘e buert!Praat mar Frysk by it Wetterskip

Hoe giet it Wetterskip om mei it Frysk op kantoar? En wêrom is in kursus Frysk foar harren meiwurkers sa handich? Tsjek it filmke! Praat mar Frysk, ek by it Wetterskip! Ek in bedriuwsfideo? Lit it ús witte en stjoer in mailtsje nei: praatmarfrysk@gmail.com!Feriene Naasjes roppe 2019 út ta jier fan de memmetalen

Gearwurking Afûk, UNESCO en Wikitongues Mei it each op it ferdwinen fan hieltyd mear lytse talen, hawwe de Feriene Naasjes 2019 útroppen ta The International Year of Indiginous Languages, it ynternasjonale jier fan de memmetalen (#IYIL2019). Hjoed, 28 jannewaris, fynt yn Parys de offisjele start plak fan de #IYIL2019 kampanje. It hiele jier troch sil […]Platfoarm Fryske taalhelp-apps en games online

Sûnt hjoed kin elkenien op www.taalhelp.frl terjochte foar Fryske taalhelp-apps, taalgames en oare digitale taalhelpmiddels. De webside jout in handich oersjoch fan fergeze digitale taalhelpmiddels foar elkenien dy’t flaterfrij Frysk skriuwe wol. De webside www.taalhelp.frl is mei ûntwikkele op basis fan in ûndersyk troch de Provinsje Fryslân dêr’t út bliken die dat der ferlet wie fan mear […]Frysk Alle Dagen

Wisten jim dat 92% fan de Frysktaligen oanjout yn it Frysk te antwurdzjen as se in berjocht yn it Frysk krije? Dat is in hiel soad! Punt is: der binne mar in lyts oantal minsken dy’t yn it Frysk begjinne. Ast wolst dat mear minsken it Frysk brûke, dan sit der mar ien ding op: […]Fryske kursus? Dat kin! By de Afûk fansels!

Fan oktober ôf set de Afûk wer útein mei de kursussen Frysk. Elkenien dy’t de taal ferstean, prate of skriuwe wol, kin in kursus Frysk folgje. Yn 10 lessen learst alles om it Frysk brûke te kinnen. Op moandei, tiisdei of woansdeitejûn wurde de measte groepskursussen hâlden. Dat bart yn û.o. Ljouwert, Drachten, Hearrenfean, Snits, […]Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWe hebben een feestje en iedereen die is fan van praatmarfrysk.nl.
Frenky / Allingawier op snein 10 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin in grutske Frysk!
Sarah / Dokkum op snein 10 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar by ús yn de pleatslike kroech! :)
Hein / Sumar op snein 10 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk hou van friesland het is de mooiste plek op de aarde ik hou van de taal en daarom wil ik graag zn pakketje hebben om het te promoten
Dennis Jarno / kootstertille op moandei 25 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nldit wol elkenien dochs! op moaie fryske plakjes heart ek in moaie bijpassende fryske sticker fyn ik!
Demi / Woudsend op moandei 25 febrewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin Frysk en wol graag sjen litte dat Frysk een taal is en gjin dialekt
Ruben / Gau op moandei 4 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlWy geane binnenkoart een wiekein fut nei Gelderland. Ek is mien heit faak op de bus nei Frankryk of Oostenryk. Hoe leuk is it dan dat je een praat mar Frysk tut achter it rut ha!
Nynke / Spannum op moandei 4 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlEen stille hint voor onze schoonzoon : )
Janneke / Oentsjerk op moandei 4 maart

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFyn ik mooi foar op de iPad en tillefoan
Jacob / Nijland op moandei 21 jannewaris

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlYn Grinser dy't yn cursus Frysk docht:D
Folkert Sjoerd / Heerenveeen op tiisdei 22 jannewaris

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje!
Wolst dyn freonen in tútsje stjoere? Dat kin ek mei de nije Praat mar Frysk-app! Fia mail of Facebook kinst omraak tútsjes stjoere!
Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!