Ynternasjonale Twitterdei foar lytse talen takom jier op 26 septimber

Takom jier wurde de Fryske Twitterdei en de Ynternasjonale Twitterdei foar Lytse Talen op tiisdei 26 septimber hâlden. It is dan ek de Europeeske dei fan de Talen. “Ferline jier binne wy begûn om de Fryske Twitterdei breder te lûken en dêr mear lytse talen oan ta te heakjen. De Gaedhlig Twitterdei út Skotlân hat […]De TOSTA 2016 Dokkum fideo is klear!

It wie grut feest yn Dokkum tidens it TOSTA Festival! Mear as 2.000 besikers yn de TOSTA Village! Muzyk, byldzjende keunst, workshops, literatuer en in heel soad leuke minsken! Ien grut feest yn Dokkum dus! Benijd hoe’t it wie? Tsjek de fideo!Sinees leart yn trije moanne Frysk!

Sinees Ken Ho hat yn trije moanne Frysk leard! En as hy it kin, kinsto it ek! Ein juny kaam Ken Ho nei Fryslân en trije moanne letter koed er it al prate. Benijd nei syn ferhaal? Tsjek de fideo!Praat mar Frysk by Postplaza

It foel ús op dat se by Postplaza yn Ljouwert in soad Frysk brûke yn ‘e kommunikaasje nei harren gasten ta! Leuk! Dêr woenen wy fansels mear fan witte! Wy gienen op besite by Postplaza!Wolst ús in berjochtsje stjoere?

Of gewoan op 'e hichte bliuwe?
Stel do wolst in fraach stelle, do hast in goed idee of do wolst gewoan op 'e hichte bliuwe. Hoe berikst ús dan? Dat kin op in hiel soad manieren!Tútsje-stikkers!

Dit is in moai plak foar in tútsje!
Ideale stikker om de moaiste tútplakken yn Fryslân oan te wizen! En se binne ek noch 'gleon' in the dark. :)Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlFoar in prachtige Fryske freondinne wêrmei ik graach noch ris wol tútsje!
Peter / ‘s-Hertogenbosch op Mon 24 Oct

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk bin in wetlike Alien... Ik bin in Frysk yn Twente. Dêrom sil ik myn kollega's mar Frysk leare :)
Alina / Enchede op Tue 25 Oct

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk wol het graag hoare en oan een friend Von mie jaan
Marnick / friesland op Wed 19 Oct

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlHoi. It is it befoarderjen fan de Frysk taal, en te dielen mei freonen. Tige dank.
Jelger / Easterlittens op Tue 18 Oct

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm eltsenien, ek yn it bûtenlân (Grins) sjen to litten dat jo greatsk op it Frysk wêze kinne.
Haaije / Groningen op Wed 19 Oct

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik wol dit graach mei myn hollandse freonen diele
gerrit / creil op Sun 16 Oct

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlIk werk op de camping achter de receptie. Er komen hier vaak Friese gasten, en ik wil ook aan hen laten zien dat er hier Fries gesproken wordt. Ik ben zelf woonachtig in Duitsland, en werk op een drukbezochte camping aan de Luxemburgse grens.
Piety / Holsthum op Sun 16 Oct

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlik wol dit graag ha, omdot ik mien spreekbeurt oer fryslan doch en ik tocht is it misskien leuk om wot dingen ûtdielen ien de klosse en wot op te hingjen ien de klosse
Christiaan / broeksterwâld op Fri 14 Oct

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlomdat het me leuk lijkt en voor mijn dochter op de BSO
alida / Ternaard op Fri 14 Oct

Lêste reaksjes fan ús besikers op www.praatmarfrysk.nlOm iedereen met de taal kennis te maken
Maaike / Heerenveen op Wed 12 Oct

Wat kinst mei de gratis app?

Mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek by dy! Nederlânsk-Frysk en oarsom. Kinst wurden belústerje, kopiearje nei WhatsApp, diele fia Facebook of gewoan as favoryt markearje!
Wolst dyn freonen in tútsje stjoere? Dat kin ek mei de nije Praat mar Frysk-app! Fia mail of Facebook kinst omraak tútsjes stjoere!
Sjochst in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mei de Praat mar Frysk-app kinst dyn eigen Frysk op ‘e dyk-foto ynstjoere! Meitsje in foto en stjoer ‘m fia de nije app nei ús ta of set him op Facebook!